• Szkoły

    System oświaty w polsce

    Czym jest system kształcenia w naszym kraju? Otóż jest to charakterystyczna dla polskiej edukacji struktura organizacyjna, jaka opiera się zwłaszcza na spełnianiu kilku standardowych funkcji, do jakich niewątpliwie zalicza się kształcenie, wychowanie, sprawowanie opieki nad uczącymi się w danych placówkach.…