Szkoły

Historia przedszkoli

Polskie przedszkola rozwinęły się już wiele stuleci temu. Pierwsze tego rodzaju placówki pojawiły się w końcówce osiemnastego wieku, lecz ich wygląd, funkcjonowanie, styl i rola były zupełnie inne niż współczesnych rodzajów przedszkoli. Wynika to głównie z faktu, iż dawne placówki przedszkolne rozwinęły się z dawnych https://metryicentymetry.pl/ ochronek. W konsekwencji tego można podkreślić, iż były to oddziały filantropijne. Ich cechami charakterystycznymi stało się pełnienie roli opiekuńczej i wychowawczej.

Z przedszkoli korzystały zwłaszcza dzieciaki ubogie, z biednych rodzin. Natomiast praca opiekunów tychże dzieci opierała się na pełnieniu przez dorosłych misji społecznych bądź religijnych. Refraktometr Za miejsce stworzenia pierwszych oddziałów przedszkolnych w wyżej opisanej formie uznaje się natomiast francję. Warto wspomnieć, że w połowie dziewiętnastego wieku na terenie kontynentu europejskiego pojawiły się specyficzne formy placówek przedszkolnych, jakie określono mianem tak zwanych ogródków dziecięcych.

Inaczej mówiono na nie freblówki. Skąd tak oryginalne nazewnictwo? Otóż wiązało się ono z nazwiskiem twórcy pierwszych punktów przedszkolnych – friedricha frobela. Celem szczególnym przedszkoli w dawnym wymiarze okazywało się rozwijanie dziecka fizycznie, emocjonalnie, wychowywanie go i kształcenie umysłowe.

Dodatkowo przedszkola miały wyrównywać braki w poziomie intelektualnym między dziećmi a ich rówieśnikami.