Szkoły

Zadania przedszkola

Każda placówka opiekuńczo-wychowawcza idealnie nadaje się do tego, aby posyłać do niej dziecko w wieku od trzech lat wzwyż. Niekoniecznie klasyczne polskie przedszkola należy traktować jak swego rodzaj „poczekalnię” na rodziców. Wbrew pozorom, nawet tak malutkie szkraby jak parolatki potrafią sporo przyswoić, a właśnie w okresie trzy – cztery lata, kiedy rozpoczyna się ich przygoda z przedszkolem, wydają się chłonąć jak gąbka. W niektórych przypadkach rodzice mają możliwość posłania swego maluszka do przedszkola znacznie wcześniej, to jest już po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. To wynika z faktu, iż maluchy dobrze rozwinięte, nieobawiające płyty betonowe drogowe się zostać w nowym, obcym miejscu z innymi, bez rodziców łatwo się adaptują w nowym środowisku i nadają się do wczesnego rozpoczęcia wychowania przedszkolnego.

Co do zadań stawianych standardowemu przedszkolu publicznemu wchodzącemu w skład polskiego systemu oświaty, to przede wszystkim w grę wchodzi ti kształtowanie umiejętności społecznych. Dzieci wychodzi do ludzi, więc sporo zyskuje zarówno ucząc się kontaktu z rówieśnikami, jak i dorosłymi-  opiekunami na czas pobytu na zajęciach. Dodatkowo, warto też wspomnieć o kształtowaniu czynności samodzielnego funkcjonowania- maluch uczy się higieny osobistej, kultury, zachowywania ładu i porządku, zdrowych i pozytywnych nawyków.