umiejętności

  • przedsiębiorczość,  umiejętności

    Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w polskich przedszkolach

    1. Wprowadzenie do tematyki przedsiębiorczości Definicja przedsiębiorczości Przedsiębiorczość to umiejętność rozpoznawania szans i tworzenia nowych rozwiązań. U dzieci oznacza to rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności. Przedsiębiorczość daje możliwość uczenia się przez doświadczanie, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Znaczenie rozwoju umiejętności…