Polskie szkoły ponadgimnazjalne

Polskie szkoły ponadgimnazjalne

Termin gimnazjum już śmiało może zacząć odchodzić do przysłowiowego lamusa, a wynika to z faktu, iż wraz z zatwierdzoną przez ministerstwo edukacji reformą oświaty ten typ szkół został zlikwidowany. Oczywiście gimnazjaliści nadal w polsce uczą się, ale nie ma już prowadzenia naboru do klas pierwszych tej kategorii szkoły. Wraz z tym faktem zmienia się także charakter kilku innych placówek edukacyjnych, jakie  funkcjonowały w ścisłym związku ze szkolnictwem gimnazjalnym. Mowa tu o szkołach ponadgimnazjalnych. Zasada była prosta- uczeń kończący gimnazjum, zdawał egzaminy gimnazjalne, a później po otrzymaniu ich wyników i świadectwa składał papiery i aplikował  o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych.

 

W tym zakresie warto jest wspomnieć o trzech podstawowych typach szkół tu charakteryzowanych. Na uwagę zasługują licea ogólnokształcące, technika ora zasadnicze szkoły zawodowe. Kiedyś na określenie tych placówek stosowano termin szkoły ponadpodstawowe i pewnie nadal to pojęcie będzie w użytkowaniu po tym, jak wycofano z systemu oświaty gimnazja. Taki porządek panował jeszcze przed rokiem 1999 i wraz z nowymi zasadami edukowania dzieci i młodzieży, wraca. Jeżeli ktoś ukończy natomiast zsz, ma szansę na podjęcie się dalszego kształcenia w liceum dla dorosłych.

Z kolei ci, którzy wybiorą na poziomie ponadgimnazjalnym czy już ponadpodstawowym licea ogólnokształcące zdają egzamin maturalny, a później aplikują o ile chcą do szkoły wyższej. Uczniowie techników podobnie i licealiści mają też alternatywę w postaci standardowej szkoły policealnej zwanej studium policealnym.