Polskie licea

Poza szkołami podstawowymi, zdecydowanie do najważniejszych rodzajów ośrodków kształcenia zalicza się między innymi licea ogólnokształcące. Popularne lo to określenie wywodzące się z języka łacińskiego, odnoszące się do słowa licaeum, a dokładniej od greckiego lykeion, czyli ogród przy świątyni lykeios. Jako porównanie ubezpieczeń samochodów ten etap szkolnictwa rozumie się szkołę średnią, która od 1999 roku funkcjonuje jako ponadgimnazjalna szkoła. Dzisiaj jej charakter uległ pewnym przemianom, a to za sprawą faktu, że liceum ogólnokształcące będzie znowu czteroletnie, od września bieżącego roku obowiązuje bowiem nowa reforma edukacji, która przywróciła dawny ład edukacyjny i system oświaty, jaki modny był przed laty. Podstawówka będzie trwała dłużej, zlikwidowane zostało gimnazjum i także wydłużony czas trwania szkoły licealnej.

Warto wspomnieć, że kiedyś na licea mówiono szkoła średnia i dzisiaj będzie podobnie za sprawą nowych porządków w nauczaniu. W dawnym liceum, to jest tym trwającym jeszcze do końca ubiegłego roku szkolnego, charakterystyczne było trzyletnie nauczanie kończące się egzaminem maturalnym. Teraz do matury czyli najważniejszego testu zwanego egzaminem dojrzałości uczniowie przystąpią po czterech latach.