Polskie zasadnicze szkoły zawodowe

Zasadnicza szkoła zawodowa to kolejny rodzaj szkoły średniej, jaka jest proponowana młodzieży, jaka nie chce rozwijać się w charakterze generalnym, pozyskując głównie wiedzę teoretyczną, jaka pozwoli na rozkwit intelektualny wymagany do zdania egzaminu dojrzałości czyli matury, a później aplikowania na wybrane kierunki studiów. A zatem w zsz idealnie sprawdzą się między innymi ci, którzy chcą kształcić się dalej ale w wymiarze typowo praktycznym. Rozumie się zatem przyjęcie tu takiego programu nauczania, który opiera się na kształceniu ogólnym, ale też zawodowym. O istnieniu i funkcjonowaniu zasadniczych szkół zawodowych mówi rozporządzenie ministra edukacji narodowej, jakie zostało wprowadzone w dniu 27 sierpnia 2012 roku.

Jest to dokument w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Wraz z biegiem czasu wprowadzone zostały natomiast rozmaite rodzaje poprawek, modyfikacji i zmian  programowych, jakie przełożyły się na współczesny wizerunek tego rodzaju placówek edukacyjnych. Jeżeli chodzi o sam profil nauczania w takich szkołach, to jest to nauczanie robotnicze bądź czeladnicze. To, jakiego typu szkoła i poziom nauczania będzie w niej obowiązywał jest natomiast zależne przede wszystkim od rodzaju wybranej przez ucznia placówki.